رئیس گروه سلامت دهان و دندان    

جناب آقای دکتر محمد رضا سلمانی  

شماره تماس: 31052204 -023

رایانامه:

تحصیلات: دکتری دندانپزشکی 

اهم وظایف :

نظارت بر تنظیم و اجرای برنامه جامع عملیاتی که توسط کارشناسان ذیربط تدوین شده است .

اعلام نیازهای اعتباری بر اساس برنامه عملیاتی جهت برقراری اعتبار از محل ردیف های بودجه ای

تنظیم بودجه پیشنهادی واحد برای برنامه های آموزشی ، تأمین ملزومات و خرید تجهیزات و .... به صورت 6 ماهه و یک ساله با تأیید مقام فوق

توزیع اعتبارات و ردیف های اعتباری ارسالی از دفتر دهان و دندان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به شهرستانهای تابعه تحت نظر مقام مافوق

تنظیم گزارش سالیانه فعالیت های گروه دهان و دندان  و تقدیم به ریاست مرکز بهداشت استان

تنظیم برنامه پیشنهادی مأموریت پرسنل و تقدیم به معاونت مرکز بهداشت استان

شرکت در برنامه های بازدید و نظارت از شهرستانها و واحدهای تابعه و پایش فعالیت ها و ارسال پس خوراند جهت اصلاح روند حرکتی واحدهای محیطی در ارتباط با فعالیت های ترسیم شدة گروه دهان و دندان .

هدایت و مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای مختلف (در حیطه وظایف واحد)

نظارت بر تهیه و تولید ابزارهای آموزشی همچون تراکت ، پمفلت و ...  از نظر ضرورت تولید ، شکل و محتوا

تنظیم مطالب علمی و کارشناسی برای رسانه های جمعی از جمله روزنامه ها ، مجلات ، صدا و سیما در صورت لزوم

تهیه برنامه های آموزشی رادیوئی و تلویزیونی با هماهنگی صداو سیما راجع به بیماریهای دهان و دندان در صورت لزوم

مشارکت در جذب و گزینش نیروهای مورد نیاز مرتبط با گروه دهان و دندان

اعلام نظر راجع به جابجائی و نقل و انتقالات کارکنان در حوزه گروه دهان و دندان

نظارت بر انجام آموزشهای نظری و عملی به عنوان مربی اموزشی برای دانشجویان .

شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دندانپزشکی.

جمع آوری داده های لازم گروه های سنی و جنسی استان ، توزیع جغرافیایی گروههای هدف .

نظارت بر چگونگی  حضور دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی در مدارس.

بررسی روشهای زیستی و عادتهای غذایی رایج در مناطق مختلف دانشگاه  و بررسی آثار احتمالی آنها در وضعیت بهداشت دهان  دندان.

نظارت بر ارائه آموزش های لازم دهان و دندان ، معاینه و ارجاع گروه های هدف در مراکز تحت پوشش دانشگاه .

نظارت بر تجزیه و تحلیل شاخص های سلامت دهان و دندان .

نظارت بر چگونگی اجرای برنامه و دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع.

صدور تاییده مربوط به خدمات و درخواستهای دندانپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و ایین نامه های قانونی.

بررسی در جهت ارتقا سلامت دهان  و دندان کلیه گروهای سنی و گروه های هدف.

بررسی در جهت فرهنگ سازی ، آموزش و جلب مشارکتهای مردمی جهت ترویح سلامت دهان و دندان آحاد جامعه.

نظارت و پایش بر کمیت و کیفیت برنامه های و فرآیندها بهداشت دهان و دندان ومدارس.

برقراری ارتباط و هماهنگی با دیگر ادارات و نهادها درخصوص برنامه های مراقبتی در ارتباط با بیماریهای دهان و دندان.

ارتباط مستمر با گروه دهان و دندان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی به منظور اطلاع از جدیدترین رویکردها و آخرین رخدادها در عرصه بیماریهای واگیر و غیر واگیر .

بررسی اپیدمیولوژیک در زمینه میزان وضعیت آب آشامیدنی از نظر فلوراید.

بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر برای دندان ها در مراکز تحت پوشش دانشگاه.

بررسی در جهت ارائه خدمت مشاوره دندانپزشکی جهت بالا بردن اطلاعات دندانپزشکی از قبیل فلوراید تراپی ، فیشورسیلانت، جرم گیری ، ترمیم  سطحی در صورت لزوم.

بررسی در جهت ارائه خدمات مشاوره دندانپزشکی جهت بالا بردن اطلاعات دندانپزشکی آحاد جامعه.

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

نظارت بر چگونگی جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

نظارت و مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی .

لیست اخبار صفحه :1
رییس گروه سلامت دهان و دندان
حوزه سلامت دهان و دندان

رییس گروه سلامت دهان و دندان

آقای محمدرضا سلمانی
شماره تماس: 31052204-023 |*| 09121055748
رایانامه:
سطح تحصیلات/گرایش: دکترای ........