معرفی واحد بهداشت دهان و دندان:

سلامت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت کلی افراد تاثیر بسزایی دارد ، در همین راستا واحد بهداشت دهان و دندان جامعه تحت پوشش با الویت آموزش و ارائه خدمات دندان پزشکی پیشگیری اولیه و ثانویه ایجاد شده است .

پرسنل شاغل در این واحد :

1-دکتر محمد رضا سلمانی بعنوان رئیس گروه سلامت دهان و دندان

2-دکتر محمد حسن تجلی بعنوان کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان

3-محمد رستمیان بعنوان کارشناس سلامت دهان و دندان

اهداف کلی :

ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان جامعه با ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان خدمات پیشگیری و بهداشتی و ارائه خدمات درمانی

اهداف بینابینی :

1- ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال 

2- ارتقاء سلامت دهان و دندان کودکان 12-6 سال 

3-ارتقاء سلامت دهان و دندان مادارن باردار 

4- تبلیغات و آموزش بهداشت دهان و دندان

5-طرح کنترل عفونت

6- پشتیبانی از واحدهای بهداشت دهان و دندان

الف) استفاده بهینه از نیروها و تجهیزات

ب) توزیع عادلانه و مناسب مواد دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی

ج) آموزش پرسنل در زمینه حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات

ه) پیگیری بهسازی فضای فیزیکی واحدهای بهداشت دهان و دندان با هماهنگی با واحد گسترش 

7- آمارو اطلاعات 

8- پایش و ارزشیابی 

گروههای هدف دندانپزشکی :

الف) مادران باردار به علت شیوع التهاب لثه

ب) کودکان زیر 6 سال به علت حفظ مراقبت از دندانهای شیری

ج) کودکان 12-6 سال به علت رویش دندان های دایمی و شیوع پوسیدگی در سنین پایین

دندانپزشکان در مراکز دندانپزشکی آماده ارائه خدمات زیر می باشند :

1. معاینه و آموزش به کلیه مراجعین

2. کشیدن دندان های غیر قابل نگهداری

3. ترمیم دندان های پوسیده بویژه برای کودکان 12-6 سال و ترمیم دندان های دایمی

4. جرم گیری و بروساژ دندان ها مخصوصا زنان باردار و شیرده

5. فلوراید تراپی برای کودکان زیر 6 سال جهت پیشگیری از پوسیدگی دندان های دایمی

6. برگزاری کلاس های آموزشی در مراکز و خانه های بهداشت برای مادران باردار ، شیرده ،زنان در سنین باروری ، زوجهای جوان و رابطین بهداشتی

شرکت در طرحهای تحقیقاتی بهداشتی منطقه

هر واحد دندانپزشکی جهت ارائه خدمات پیشگیری ثانویه به وسایل زیر تجهیز می باشند .

1. یونیت و صندلی دندانپزشکی

2. دستگاه فور و اتوکلاو جهت استریلیزاسیون وسایل و کنترل عفونت

3. دستگاه جرم گیری و وسایل و مواد لازم برای انجام جرم گیری

4. مواد و وسایل اورژانس های دندانپزشکی

5. وسایل مورد نیاز کشیدن و جراحی دندان

6. وسایل مورد نیاز ترمیمی دندان

7. وسایل مورد نیاز فیشور سیلامت

8. موارد مورد نیاز فلوراید تراپی

لیست اخبار صفحه :0
رییس گروه سلامت دهان و دندان
حوزه سلامت دهان و دندان

رییس گروه سلامت دهان و دندان

آقای محمدرضا سلمانی
شماره تماس: 31052204-023 |*| 09121055748
رایانامه:
سطح تحصیلات/گرایش: دکترای ........