معرفی واحد:

این واحد به طور عمده در حوزه اصلاح باورها و الگوهای نادرست غذایی در جامعه، پیش گیری از کمبود ریز مغذی ها و اجرای مداخلات موثر در این زمینه، بهبود سوء تغذیه گروه های سنی مختلف به خصوص گروه های آسیب پذیر، اجرای مداخلات لازم در کاهش روند رو به تزاید ابتلاء به بیماری های غیرواگیر، اجرای برنامه های حمایتی جهت رفع مشکلات تغذیه ای در جامعه برای گوه های سنی و فیزیولوژیک خاص، کنترل روند رو به افزایش ابتلاء

افراد به اضافه وزن و چاقی به ویژه در گروه های سنی خاص نظیر کودکان،آموزش مبانی تغذیه سالم و همکاری های درون بخشی و بین بخشی با هدف بهبود تغذیه جامعه فعالیت دارد.

شرح وظایف:

برنامه ریزی و اجرای برنامه های سلامت، رفاه و بهبود امنیت غذایی و کیفیت تغذیه آحاد افراد جامعه.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های جامع با هدف ارتقاء فرهنگ وسواد تغذیه ای عموم افراد جامعه.

بومی سازی سبد غذایی مطلوب در جامعه جهت اصلاح عادات غلط غذایی.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از کمبود ریزمغذی ها از جمله کمبود آهن، ید، روی و کلسیم، کمبود ویتامین های A، B2و D.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از روند رو به رشد بیماری های مزمن و متابولیک مرتبط با تغذیه نظیردیابت، پرفشاری خون، بیماریهای قلبی عروقی، سرطان و....

فرهنگ سازی تغذیه ای و تغییر در شیوه زندگی در افراد جامعه نظیر تغییر در الگوی مصرف غذایی، مصرف بی رویه فست فودها، غذاهای چرب و قندهای ساده از جمله نوشابه های شیرین و گازدار و ایجاد عادات و رفتارهای تغذیه ای صحیح در این گروه.

راه اندازی مراکز فعال مشاوره در شهرستان ها و ارائه خدمات مشاوره تغذیه به گروه های مختلف افراد جامعه.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع به منظور ارتقاء وضعیت تغذیه گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، زنان باردار، بیماران، سالمندان.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های پیش گیری از اختلالات ناشی از کمبود ید.

سیاست گزاری و مدیریت تغذیه و ایجاد آمادگی لازم در بخش خدمات تغذیه در مواجهه با بحران ها و بلایا.

ارتقاء دانش،نگرش و مهارت تغذیه ای کارکنان بهداشتی  در کلیه سطوح ارائه خدمت.

اتخاذ سیاست های مناسب و هم سو با سلامت تغذیه ای جامعه.

مدیریت، نظارت و آموزش تغذیه صحیح به منظور بهبود کیفیت تغذیه در مراکز و اماکن عمومی به منظور حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه ای جامعه(رستورانهای ادارات، پادگانها،شبانه روزیها، زندانها، دانشگاهها،...)

برگزاری کمیته های علمی- اجرایی  در راستای ارتقاء کیفیت اجرای برنامه های سلامت تغذیه ای جامعه .

اجرای مطالعات و بررسی های منطقه ای و کشوری.

پایش و ارزشیابی روند اجرای برنامه ها بصورت دوره ای طبق دستورعمل های موجود.

برقراری تعاملات درون بخشی و بین بخشی در اجرای برنامه های مشترک نظام سلامت.

برنامه ریزی و اقدام در خصوص استقرار سند ملی  10 ساله تغذیه و امنیت غذایی.

راه اندازی پایگاه تغذیه سالم در مدارس با تعاملات درون بخشی و بین بخشی.

برنامه ریزی جهت استقرار مراقبت های بهبود تغذیه در سطوح محیطی در راستای اجرای تحول نظام سلامت.

برنامه ریزی جهت اجرای مفاد  تفاهم نامه های منعقد شده بین وزارت متبوع با سایر بخش ها

لیست اخبار صفحه :0