کارشناس مسئول جوانان، نوجوانان و مدارس

   سرکار خانم زهرا معتقد لاریجانی

شماره تماس: 31052190-023


رایانامه (E-Mail): 


سطح تحصیلات/گرایش: کارشناسی مامایی، کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

اهم وظایف : 

تهیه و بررسی و بازنگری آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها

 نظارت براجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی

 بازنگری و طراحی توسعه وگسترش خدمات (‌ اعم ازبخش دولتی وخصوصی )

 جمع بندی، پیشنهاد و پیگیری و نظارت برتامین و توزیع و نحوه استفاده از منابع مالی ، نیروی انسانی ، ملزومات تجهیزات و فضای فیزیکی مورد نیاز

 نظارت برحسن جمع آوری داده ها – آنالیز اطلاعات وارائه نتایج و شاخصها به مقامات بالا

 تلاش درجهت تقویت انگیزه وخلاقیت کارکنان ، پویاسازی

رسیدگی به شکایات ومشکلات کارکنان وتلاش درجهت حل مشکلات ایشان

ارزشیابی مستمر کارکنان ذیربط

تعیین اولویتها، اهداف و استراتژی ها و ارائه به مقامات بالا

تدوین برنامه جامع عملیاتی وارسال آن به شهرستانهای تابعه

بستر سازی لازم جهت انجام معاینات گروه سنی  نوجوانان

شناسایی وبرنامه ریزی جهت ارایه خدمات بهداشتی درمانی به نوجوانان غیر محصل از طریق مکاتبه با سازمانهای ذیربط   

تلاش درجهت توسعه و تقویت مدارس مروج سلامت

شرکت در جلسات کمیته درون بخشی و شورای برون بخشی سلامت مدارس

همکاری وهماهنگی درون وبرون بخشی وجلب مشارکت مردمی

همکاری وهماهنگی در جلب مشارکت شوراهای بهداشت مدرسه ، انجمن های اولیا ء و مربیان وسایر نهادهایی که می توانند برنامه های سلامت را تقویت نمایند ودر گیر نمودن آنها

هماهنگی و همکاری با واحد گسترش شبکه  به منظور  توانمند سازی کارکنان محیطی جهت تسلط برانجام معاینات و ثبت اطلاعات در سامانه 

مشارکت برنظارت ، پایش وارزشیابی برنامه های جاری

 جمع بندی ، تنظیم وتدوین نهائی گزارشات ادواری حاصل ازپایش وارزشیابی به انضمام تحلیل و پیشنهادات و ارائه به مقامات بالا

تهیه وتدوین وارائه متون، رسانه ها و مدولهای علمی آموزشی با همکاری هسته آموزشی

نظارت ، طراحی ومشارکت در اجرای مطالعات پژوهشی کاربردی

مشارکت ونظارت برحسن برگزاری سمینارها، کارگاهها و برنامه های آموزشی

تلاش درجهت اعتلای سطح دانش فنی وعلمی فردی

مشارکت در برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای معاینات ادواری، برنامه های ایمنسازی، وضعیت ایمنی و بهداشت محیط مدارس، بهبود تغذیه درمدارس و پایگاه تغذیه سالم شیر مدارس ، آهن یاری ،  پایش ید ادرار و سایر برنامه های مرتبط با سلامت دانش آموزان

استفاده از همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط ( در تمام سطوح اجرایی ) ،‌ دانشگاهها و موسسات  پژوهشی و نیز سازمانهای غیردولتی و خانواده‌ها در امر پیشبرد برنامه های سلامت مدارس

  اولویت دادن به نیازهای ویژه سنین نوجوانی در برنامه های سلامت مدارس

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .