کارشناس مسئول  سلامت دهان و دندان    

جناب آقای دکتر محمد حسن تجلی

شماره تماس: 31052204 -023

رایانامه:

تحصیلات: دکتری دندانپزشکی

اهم وظایف :

نظارت بر انجام آموزشهای نظری و عملی به عنوان مربی اموزشی برای دانشجویان .

شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی دندانپزشکی.

ارائه اموزشهای لازم در زمینه بهداشت دهان و دندان به کارکنان فنی.

جمع آوری داده های لازم گروه های سنی و جنسی استان ، توزیع جغرافیایی گروههای هدف .

هماهنگی جهت حضور دندانپزشکان و دانشجویان دندانپزشکی در مدارس.

هماهنگی و نظارت برحضور کارشناسان ستادی واحد دهان ودندان در واحد های تابعه.

بررسی روشهای زیستی و عادتهای غذایی رایج در مناطق مختلف دانشگاه  و بررسی آثار احتمالی آنها در وضعیت بهداشت دهان  دندان.

نظارت بر ارائه آموزش های لازم دهان و دندان ، معاینه و ارجاع گروه های هدف در مراکز تحت پوشش دانشگاه .

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت دهان و دندان در سطح دانشگاه و تنظیم  بودجه عملیاتی آن .

تجزیه و تحلیل شاخص های سلامت دهان و دندان .

اجرای برنامه و دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع.

صدور تاییده مربوط به خدمات و درخواستهای دندانپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و ایین نامه های قانونی.

بررسی در جهت ارتقا سلامت دهان  ودندان کلیه گروهای سنی و گروه های هدف.

بررسی در جهت فرهنگ سازی ، آموزش و جلب مشارکتهای مردمی جهت ترویح سلامت دهان و دندا ن آحاد جامعه.

نظارت و پایش بر کمیت و کیفیت برنامه های و فرآیندها بهداشت دهان و دندان ومدارس.

بررسی اپیدمیولوژیک در زمینه میزان وضعیت آب آشامیدنی از نظر فلوراید.

بررسی وضعیت تغذیه و شناسایی مواد غذایی مضر برای دندان ها در مراکز تحت پوشش دانشگاه.

بررسی در جهت ارائه خدمت مشاوره دندانپزشکی جهت بالا بردن اطلاعات دندانپزشکی از قبیل فلوراید تراپی ، فیشورسیلانت، جرم گیری ، ترمیم  سطحی در صورت لزوم.

بررسی در جهت ارائه خدمات مشاوره دندانپزشکی جهت بالا بردن اطلاعات دندانپزشکی آحاد جامعه.

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی

لیست اخبار صفحه :1