کارشناس سلامت محیط 

سر کار خانم مهندس مریم احمد پور 

شماره تماس: 31052199 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی بهداشت محیط

اهم وظایف :

اجرای کلیه مصوبات و دستور العمل ها و بخشنامه های ذیربط

جمع آوری آمار و اطلاعات، بررسی و تجزیه و تحلیل آنها

مطالعه و بررسی نیاز های اطلاعاتی، عملیاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه

مشارکت و همکاری در تفسیر بخشنامه ها، آیین نامه های کشوری و منطقه ای ارسالی از سوی مقامات ذیصلاح

مشارکت در مطالعه و بررسی نیاز های آموزشی و پژوهشی برای کارکنان و جامعه ها

همکاری در تهیه و تدوین متون و مواد آموزشی و باز آموزی ، جهت آموزش کارکنان و جامعه

مشارکت در امر آموزش کارکنان و جامعه

شرکت در سمینار ها، کارگاه ها ی تخصصی به منظور افزایش اطلاعات و توانایی اجرایی

بررسی و تحقیق و ارائه طرح های مناسب در زمینه موضوعات مختلف بهداشت محیط و جستجوی راه حل مناسب برای ارتقاء سطح سلامت جامعه

برنامه ریزی و مشارکت در بازدیدهای گروهی کارشناسی به منظور نظارت و پایش و ارزیابی واحد های تابعه

bsp;     رسیدگی به شکواییه های مربوط به بهداشت محیط و اخبار ابلاغی درسامانه 190

مشارکت در برنامه بهداشت آب و فاضلاب

مشارکت در برنامه کنترل ناقلین و کاربرد سموم

مشارکت در برنامه پیشگیری از وقوع اپیدمی‌ها و بیماری‌های شایع، نوپدید و بازپدید و نظارت مردمی

مشارکت در برنامه مدیریت پسماند

مشارکت در برنامه ابتکارات جامعه محور (CBI)

مشارکت در برنامه بهسازی و بهداشت محیط روستا

مشارکت در برنامه کنترل و کاهش استعمال مواد دخانی

مشارکت در برنامه آلودگی هوای فضاهای آزاد شهری، فضای بسته روستائی و حاشیه شهرها و پدیده ریزگردها و بهبود مصرف حامل‌های انرژی در خانوارهای روستائی

کنترل، نظارت و ارتقاء بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت در زمینه بهداشت مراکز تهیه، تولید، توزیع نگهداری، حمل و نقل و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت در زمینه بهداشت محیط های زندگی جمعی (مراکز نظامی و انتظامی ، پرورشگاه، خوابگاه، زندان، سرای سالمندان)

نظارت بر عملکرد مراکز

بهداشت در زمینه نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت در زمینه  بهداشت محیط­ بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی

نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت در زمینه  بهداشت محیط مهدهای کودک، مدارس و محیط­های آموزشی و بوفه مدارس

نظارت بر عملکرد مراکز بهداشت در زمینه بهداشت محیط اماکن فرهنگی، تفریحی، ورزشی و استخر های شنا

نظارت بر فعالیت آزمایشگاه های آب و فاضلاب در سطح دانشگاه

نظارت بر فعالیت های آموزشگاه های بهداشت اصناف درسطح دانشگاه

نظارت بر فعالیت های سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط درسطح دانشگاه

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .