کارشناس بهداشت پرتو ها       

سرکار خانم مهندس حمیده پرچ

شماره تماس: 31052197 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی بهداشت محیط، کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل 

اهم وظایف :

جمع آوری اطلاعات و آمار بهداشت پرتو ها و تجزیه تحلیل آن ها و اعلام به مسئولان ذیربط

مطالعه، شناسایی و تحقیق در زمینه منابع پرتوزا در استان

نظارت و اندازه گیری میزان تششع از کالاهای پرتوزا و امحاء بهداشتی کالاهای آلوده

دزی متری مراکز رادیولوژی، رادیوتراپی و پزشکی هسته ای و تجزیه و تحلیل آن ها و مطابقت نتایج با استاندارد ها و ارائه پس خوراند مناسب

پیگیری کالیبره نمودن دستگاه های اندازه گیری پرتوها

 هماهنگی و جمع آوری اطلاعات به منظور دزیمتری افرادی که به نحوی از انحاء در مراکز یونساز کار می کنند

 بررسی و کنترل مراکز یونساز و تعیین صلاحیت  آن ها از نظر مسائل حفاظتی در ساختمان و تجهیزات و کنترل وسایل حفاظتی کارکنان آن

 شرکت در جلسات و کمیسیون  های مربوطه و ارائه پیشنهادات لازم

 نظارت برنحوه جمع آوری و دفع فضولات مواد رادیو اکتیو

شرکت در جلسات، کارگاه ها و سمینار ها و ارتباط با مراکز علمی جهت ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات به منظور ارائه راه کار های مناسب

مشارکت در برنامه های  حفاظت مردم در برابر اشعه ماوراء بنفش و رادون

آموزش و بازآموزی کارکنان و جامعه و تدوین متون آموزشی مورد نیاز

همکاری در آموزش دانشجویان گروه پزشکی  و پیراپزشکی در واحد های تحت پوشش.

جمع آوری و ارسال آمارهای جاری به واحدهای مافوق.

تدوین و اجرای برنامه عملیاتی سالانه بر اساس برنامه استراتژیک  و بسته های خدمتی.

آشنایی با نرم افزارهای کاربردی واحد مربوطه و ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها .

مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه .

شرکت  فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله .