کارشناس بهبود تغذیه جامعه 

سرکار خانم مهندس فاطمه مومنی

شماره تماس: 31052186 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

اهم وظایف :

اجرای برنامه های سلامت، رفاه و بهبود امنیت غذایی و کیفیت تغذیه آحاد افراد جامعه.

اصلاح الگوى تغذیه جامعه و بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایى با اجرای مداخلات تاثیر گذار.

پیگیری جهت اجرای برنامه های جامع با هدف ارتقاء فرهنگ وسواد تغذیه ای عموم افراد جامعه.

بومی سازی سبد غذایی مطلوب در جامعه جهت اصلاح عادات غلط غذایی.

پیگیری جهت اجرای برنامه های جامع با هدف کنترل وپیش گیری از اضافه وزن و چاقی در گروه های مختلف به عنوان یکی از مهم ترین معضلات نظام سلامت جامعه.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از سوء تغذیه پروتئین – انرژی در افراد جامعه بخصوص کودکان زیر 5 سال.

پیگیری برای اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از کمبود ریزمغذی ها از جمله کمبود آهن، ید، روی و کلسیم، کمبود ویتامین های A ، B2 و D.

پیگیری جهت اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از روند رو به رشد بیماری های مزمن و متابولیک مرتبط با تغذیه نظیردیابت، پرفشاری خون، بیماریهای قلبی عروقی، سرطان و....

فرهنگ سازی تغذیه ای و تغییر در شیوه زندگی در افراد جامعه نظیر تغییر در الگوی مصرف غذایی، مصرف بی رویه فست فودها، غذاهای چرب و قندهای ساده از جمله نوشابه های شیرین و گازدار و ایجاد عادات و رفتارهای تغذیه ای صحیح در این گروه.

بررسی فعالیت مراکز مشاوره در شهرستان ها جهت ارائه خدمات مشاوره تغذیه به گروه های مختلف افراد جامعه.

هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی در زمینه کاهش فقر، ایجاد اشتغال و درآمد در شهر و روستا در بین طبقات کم درآمد جامعه به عنوان یک برنامه هدفمند که موجب افزایش دسترسی گروه های اقتصادی آسیب پذیر به سبد غذایی مناسب گردد.

پیگیری جهت اجرای برنامه های جامع به منظور ارتقاء وضعیت تغذیه گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، زنان باردار، بیماران، سالمندان.

پیگیری برای اجرای برنامه های پیش گیری از اختلالات ناشی از کمبود ید.

پیگیری اجرای مدیریت تغذیه و ایجاد آمادگی لازم در بخش خدمات تغذیه در مواجهه با بحران ها و بلایا.

ارتقاء عملکرد تغذیه ای خانوار از طریق توانمند سازی آنان به ویژه زنان برای اتخاذ رفتار های صحیح تغذیه ای و اصلاح شیوه زندگی خود و اعضاء خانواده. 

پیگیری جهت اجرای سیاست های مناسب و هم سو با سلامت تغذیه ای جامعه.

اجرای برنامه های آموزش تغذیه صحیح به منظور بهبود کیفیت تغذیه در مراکز و اماکن عمومی به منظور حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه ای در این مراکز(رستوران های ادارات، پادگان ها،شبانه روزی ها، زندان ها، دانشگاه ها،...)

بهبود و توسعه سلامت گروه های سنی مختلف با اجرای برنامه های جامع مراقبت تغذیه ای.

اجرای برنامه های مکمل یاری و غنی سازی در گروه های آسیب پذیر طبق دستورعمل های موجود.

برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان زیر پنج سال در قالب برنامه های ادغام یافته کودک سالم و مانا.

شناسایی، آموزش و فرهنگ سازی رفتارهای تغذیه ای جامعه و تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه آموزش همگانی، آموزش کارکنان درون بخشی و بین بخشی با توجه به اولویت های آموزشی تغذیه ای و تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب.

برگزاری کمیته های علمی- اجرایی  در راستای ارتقاء کیفیت اجرای برنامه های سلامت تغذیه ای جامعه .

اجرای طرح های تحقیقاتی و بررسی های منطقه ای و کشوری.

پایش و ارزشیابی روند اجرای برنامه ها بصورت دوره ای طبق دستورعمل های موجود.

پیگیری اجرای طرح ها و برنامه های جدید نظام سلامت ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع.

برنامه بهبود وضع تغذیه مادران باردار در قالب برنامه ادغام یافته سلامت مادران وبرنامه های حمایتی.

تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد تغذیه با توجه به برنامه های جاری و اولویت های نظام سلامت و تعیین خط مشی واحد های زیر مجموعه.

تدوین عملکرد سالیانه واحد تغذیه و تعیین شاخص های مرتبط به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام سلامت در طی یک سال کاری.

برقراری تعاملات درون بخشی و بین بخشی در اجرای برنامه های مشترک نظام سلامت.

نظارت از روند اجرای برنامه های بهبود  تغذیه در سطوح محیطی وبررسی و رفع اشکالات احتمالی به منظور بهبود کیفیت ارائه خدمات.  

 اقدام در خصوص استقرار سند ملی  10 ساله تغذیه و امنیت غذایی.

پیگیری جهت راه اندازی پایگاه تغذیه سالم در مدارس با تعاملات درون بخشی و بین بخشی.

پیگیری در خصوص استقرار مراقبت های بهبود تغذیه در سطوح محیطی در راستای اجرای تحول نظام سلامت.

پیگیری جهت اجرای مفاد  تفاهم نامه های منعقد شده بین وزارت متبوع و سایر بخش ها.

لیست اخبار صفحه :1