شرح وظایف:

ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه ها به واحدهای مرتبط

ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط در مراکز بهداشت شهرستانها و مراکز بهداشتی درمانی

نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی

نظارت بر وضعیت بهداشتی مدارس و مراکز آموزشی

نظارت بر وضعیت بهداشتی مساجد و اماکن متبرکه و...

نظارت بر وضعیت بهداشتی کارخانجات و کارگاههای تولید مواد غذایی

نظارت بر وضعیت بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاهها، مطبها و بیمارستانها

نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی

نظارت بر تاسیسات آبرسانی وکنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی

نظارت بر آب استخرهای شنا از نظر کدورت ، کلر باقیمانده و آلودگی میکروبی

نظارت و کنترل بهداشت مواد غذایی در سطح عرضه

پیگیری و راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های اختصاصی کنترل کیفی آب ومواد غذایی

نظارت بر نحوه مدیریت مواد زائد جامد (جمع آوری، انتقال و دفع نهایی ) در بخش شهری، روستایی و بیمارستانی

ثبت فعالیت های مرتبط با بهداشت آب و بهداشت اماکن و مراکز درسامانه جامع بازرسی بهداشت محیط

نظارت بر مراکز کار با پرتوهای یونساز و غیر یونساز

تشدید فعالیتهای بهداشت محیط در مناسبتها(تعطیلات نوروز ، رمضان ، مراسم سالگرد امام ، مراسم راهیان نور ،ایام  ماه رمضان، محرم و صفر و... )

پاسخگویی به شکایات مردمی دریافت شده در ستاد فوریت های سلامت محیط و کار و سامانه 190 ( سامانه مدیریت ارتباطات مردمی )

کنترل و کاهش اثرات استعمال دخانیات

طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با بهداشت محیط در قالب ابتکارات جامعه محور ( CBI )

نظارت بر کیفیت هوا و کنترل آلودگی هوا ناشی از مصرف سوخت جامد

نظارت بر بهداشت مسکن و محیط های بسته

نظارت بر امر مبارزه با حشرات و جوندگان و حیوانات ناقل بیماری

کنترل مواد شیمیایی در محیط

نظارت بر بهداشت محصولات کشاورزی

نظارت بر اجرای برنامه بهسازی محیط روستاها

مدیریت و کاهش آثار بلایای طبیعی و انسان ساخت از طریق ارائه خدمات بهداشت محیطی در شرایط اضطرار

ارزیابی اثرات توسعه بر سلامت و کنترل آسیب های زیست محیطی

نظارت بر حسن فعالیت شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات بهداشت محیطی مانند: آموزشگاه های اصناف، شرکت های خدمات سمپاشی و گندزدایی، شرکتهای خود اظهاری و خود کنترلی، شرکت های خدمات مدیریت پسماند و ...

برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش ها و کارگاههای علمی در سطح منطقه ای و دانشگاهی

اجرای برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی و تولید رسانه در زمینه بهداشت محیط برای همه گروه ها

جمع آوری - جمع بندی - تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و فیدبک به واحدهای تحت پوشش و مقام مافوق

تحلیل شاخص های عملکردی بهداشت محیط و تدوین برنامه های عملیاتی و مداخله ای برای بهبود آن ها

برآورد و پیگیری تخصیص اعتبارات مورد نیاز.

لیست اخبار صفحه :0
مدیر سلامت محیط و کار
حوزه سلامت محیط و کار

مدیر سلامت محیط و کار

آقای فرجاد باطبی
شماره تماس: 31052201-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....

رییس گروه سلامت کار
حوزه مدیریت سلامت محیط و کار

رییس گروه سلامت کار

آقای علی کرمانی
شماره تماس: 31052200-023
رایانامه: alikermani759@yahoo.com

کارشناس گروه سلامت کار
حوزه سلامت محیط و کار

کارشناس گروه سلامت کار

خانم مونا شعیری
شماره تماس: 31052198-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....

کارشناس بهداشت پرتوها
حوزه سلامت محیط و کار

کارشناس بهداشت پرتوها

خانم حمیده پرچ
شماره تماس: 31052197-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....

کارشناس سلامت محیط
حوزه مدیریت سلامت محیط و کار

کارشناس سلامت محیط

حلیمه عبدالله زاده
شماره تماس: 31052299-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت .....