شرح وظایف:

تعیین خط مشی و سیاستهای کلی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده در استان

بررسی و طبقه بندی نیازها و اولویت های منطقه ای و تدوین برنامه عملیاتی تغذیه و بهداشت خانواده براساس مطالعات و بررسیهای بعمل آمده

نظارت برنحوه اجرای برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده

تهیه پروتکلهای آموزشی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده براساس نیازهای منطقه ای استخراج شده از تحقیقات و بررسی های بعمل آمده

آموزش و بازآموزی رده های مختلف نیروی انسانی بهداشت استان براساس پروتکل های آموزشی منطقه ای وکشوری

نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی مربوطه برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی

اجرای برنامه های آموزشی همگانی در ارتباط با تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان

طراحی , تهیه و تدوین مطالب و ابزار کمک آموزشی مانند پوستر , جزوه , پمفلت , چارت , پیل بورد , تراکت , و ....

تهیه متون آموزشی برای مربیان مرکز آموزش بهورزی و تربیت ماماروستا

آموزش و بازآموزی مربیان مراکز آموزش بهورزی و تربیت ماما روستا در خصوص برنامه های مربوطه و نظارت برنحوه اجرای برنامه های آموزشی آن مراکز

طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص وضعیت تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان جهت دستیابی به نتایج و راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات و تدوین و اجرای برنامه مداخله و اصلاح

اجرای طرحهای تحقیقاتی منطقه ای و ملی ارائه شده از سوی دانشگاه و وزارت متبوع در زمینه تغذیه و بهداشت خانواده

مشارکت با گروه پزشکی اجتماعی و دانشکده بهداشت و پیراپزشکی در امر آموزش دانشجویان

آموزش گروههای هدف با همکاری و مشارکت سایر ارگانهای ذیربط ( آموزش و پرورش , سواد آموزی , کشاورزی , نیروهای مسلح و ... )

نظارت برنحوه تأمین و توزیع نیروی انسانی واحدهای بهداشت خانواده سطح استان

نظارت برتأمین و تجهیز مواد و وسایل مورد نیاز واحدهای بهداشت خانواده سطح استان

نظارت بر فعالیتهای ماماهای شاغل در واحدهای تسهیلات زایمانی و ایجاد زمینه های آموزشی برای آنان

جمع آوری اطلاعات و آمار , تهیه گزارش عملکرد و ارسال آنها به اداره کل بهداشت خانواده

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و ارائه پس خوراند لازم به واحدهای تابعه

ارزیابی و ارائه پیشنهاد و ایجاد و راه اندازی واحدهای جدید ارائه دهنده خدمات تغذیه و بهداشت خانواده در سطح استان

هماهنگی های درون بخشی جهت رفع نیازهای آموزشی و اجرایی برنامه های تغذیه و بهداشت خانواده

تهیه و پیشنهاد اجرای طرحهای پایلوت و تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه نتایج جهت تقسیم آن به کل استان

انجام سایر امور مربوط به بخش بهداشت

گروه تخصصی سلامت جمعیت و خانواده با هدف تامین، حفظ وارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش برای گروههای هدف (نوزادان،کودکان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار ) ارائه خدمت می کند.شناخت توانائی های بالقوه منطقه، ابلاغ سیاست های بالا دستی به محیط، برنامه ریزی و تعیین سیاست های منطقه ای، برنامه ریزی، نظارت و مشارکت درآموزش و بازآموزی پرسنل،افزایش سواد سلامت در جامعه، هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت‌، نظارت بر عملکرد مراکز تابعه، توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه اعتبارات، جمع آوری و پردازش داده ها، پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جاری، انجام پژوهش‌های کاربردی از اهم وظایف این گروه می باشد.

لیست اخبار صفحه :0
 کارشناس جمعیت و سلامت باروری
واحد سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس جمعیت و سلامت باروری

خانم آذر نظامی خانقاه
شماره تماس: 31052187-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت خانواده

کارشناس جوانان، نوجوانان و مدارس
واحد سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس

کارشناس جوانان، نوجوانان و مدارس

خانم زهرا معتقد لاریجانی
شماره تماس: 31052190-023
سطح تحصیلات/گرایش: لیسانس - بهداشت خانواده