رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه   

جناب آقای مهندس سید مصطفی حسینی 

شماره تماس: 31052210 -023

رایانامه:

تحصیلات: کارشناسی علوم تغذیه، کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با گرایش علوم مواد غذایی

اهم وظایف :

برنامه ریزی و اجرای برنامه های سلامت، رفاه و بهبود امنیت غذایی و کیفیت تغذیه آحاد افراد جامعه.

اصلاح الگوى تغذیه جامعه و بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایى با اجرای مداخلات تاثیر گذار.

برنامه ریزی و اجرای برنامه های جامع با هدف ارتقاء فرهنگ وسواد تغذیه ای عموم افراد جامعه.

بومی سازی سبد غذایی مطلوب در جامعه جهت اصلاح عادات غلط غذایی.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع با هدف کنترل وپیش گیری از اضافه وزن و چاقی در گروه های مختلف به عنوان یکی از مهم ترین معضلات نظام سلامت جامعه.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از سوء تغذیه پروتئین – انرژی در افراد جامعه بخصوص کودکان زیر 5 سال.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از کمبود ریزمغذی ها از جمله کمبود آهن، ید، روی و کلسیم، کمبود ویتامین های A ، B2 و D.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع جهت پیش گیری از روند رو به رشد بیماری های مزمن و متابولیک مرتبط با تغذیه نظیردیابت، پرفشاری خون، بیماریهای قلبی عروقی، سرطان و....

فرهنگ سازی تغذیه ای و تغییر در شیوه زندگی در افراد جامعه نظیر تغییر در الگوی مصرف غذایی، مصرف بی رویه فست فودها، غذاهای چرب و قندهای ساده از جمله نوشابه های شیرین و گازدار و ایجاد عادات و رفتارهای تغذیه ای صحیح در این گروه.

راه اندازی مراکز فعال مشاوره در شهرستان ها و ارائه خدمات مشاوره تغذیه به گروه های مختلف افراد جامعه.

هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی در زمینه کاهش فقر، ایجاد اشتغال و درآمد در شهر و روستا در بین طبقات کم درآمد جامعه به عنوان یک برنامه هدفمند که موجب افزایش دسترسی گروه های اقتصادی آسیب پذیر به سبد غذایی مناسب گردد.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های جامع به منظور ارتقاء وضعیت تغذیه گروه های آسیب پذیر مانند کودکان، زنان باردار، بیماران، سالمندان.

برنامه ریزی  و اجرای برنامه های پیش گیری از اختلالات ناشی از کمبود ید.

سیاست گزاری و مدیریت تغذیه و ایجاد آمادگی لازم در بخش خدمات تغذیه در مواجهه با بحران ها و بلایا.

ارتقاء عملکرد تغذیه ای خانوار از طریق توانمند سازی آنان به ویژه زنان برای اتخاذ رفتار های صحیح تغذیه ای و اصلاح شیوه زندگی خود و اعضاء خانواده. 

ارتقاء دانش، نگرش و مهارت تغذیه ای کارکنان بهداشتی  در کلیه سطوح ارائه خدمت.

اتخاذ سیاست های مناسب و هم سو با سلامت تغذیه ای جامعه.

مدیریت، نظارت و آموزش تغذیه صحیح به منظور بهبود کیفیت تغذیه در مراکز و اماکن عمومی به منظور حفظ و ارتقاء سلامت تغذیه ای در این مراکز(رستوران های ادارات، پادگان ها،شبانه روزی ها، زندان ها، دانشگاه ها،...)

بهبود و توسعه سلامت گروه های سنی مختلف با اجرای برنامه های جامع مراقبت تغذیه ای.

اجرای برنامه های مکمل یاری و غنی سازی در گروه های آسیب پذیر طبق دستورعمل های موجود.

برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان زیر پنج سال در قالب برنامه های ادغام یافته کودک سالم و مانا.

شناسایی، آموزش و فرهنگ سازی رفتارهای تغذیه ای جامعه و تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه آموزش همگانی، آموزش کارکنان درون بخشی و بین بخشی با توجه به اولویت های آموزشی تغذیه ای و تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب.

برگزاری کمیته های علمی- اجرایی  در راستای ارتقاء کیفیت اجرای برنامه های سلامت تغذیه ای جامعه .

اجرای طرح های تحقیقاتی و بررسی های منطقه ای و کشوری.

پایش و ارزشیابی روند اجرای برنامه ها بصورت دوره ای طبق دستورعمل های موجود.

برنامه ریزی و اجرای طرح ها و برنامه های جدید نظام سلامت ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع.

برنامه بهبود وضع تغذیه مادران باردار در قالب برنامه ادغام یافته سلامت مادران و برنامه های حمایتی

تدوین برنامه جامع عملیاتی واحد تغذیه با توجه به برنامه های جاری و اولویت های نظام سلامت و تعیین خط مشی واحد های زیر مجموعه.

تدوین عملکرد سالیانه واحد تغذیه و تعیین شاخص های مرتبط به منظور ارزیابی میزان تحقق اهداف نظام سلامت در طی یک سال کاری.

برقراری تعاملات درون بخشی و بین بخشی در اجرای برنامه های مشترک نظام سلامت.

 برنامه ریزی و اقدام در خصوص استقرار سند ملی  10 ساله تغذیه و امنیت غذایی.

راه اندازی پایگاه تغذیه سالم در مدارس با تعاملات درون بخشی و بین بخشی.

برنامه ریزی جهت استقرار مراقبت های بهبود تغذیه در سطوح محیطی در راستای اجرای تحول نظام سلامت.

برنامه ریزی جهت اجرای مفاد  تفاهم نامه های منعقد شده بین وزارت متبوع با سایر بخش ها.

تهیه پیشنهادات با توجه به مشکلات تغذیه استان و پیگیری تصویب آن در کار گروه سلامت و امنیت غذایی استان

برنامه ریزی و استقرار برنامه تحول نظام سلامت و طرح پزشکی خانواده در حوزه بهبود تغذیه جامعه بر اساس آخرین دستور عمل های ابلاغ شده از سوی وزارت متبوع.

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.