معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 

معاون بهداشتی دانشگاه و رییس مرکز بهداشت استان: دکتر جعفر جندقی

 

 

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان : محمد حسن قدس الهی

 

مسئول دفتر : حسین پیوندی

 

آدرس معاونت : سمنان -بلوار بسیج- بعد از پل امیر کبیر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان سمنان - طبقه سوم - معاونت بهداشتی

 

نمابر : 33452557-023

 

مرکزتلفن : 33341022-33341021-023

 

تلفن دفتر معاونت :33452355-023

 

شماره تلفن و پیام گیر شبانه روزی:33452344-023

 

 

بیانیه دورنما

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان سمنان نسبت به تدوین و اجرای برنامه استراتژیک در سازمان خود اقدام می نماید تا:

کارایی و اثر بخشی خدمات خود را در قبال جامعه و بخش های دولتی و غیر دولتی به نحو چشم گیری افزایش دهد.

تلاش مستمر خواهیم کرد تا با پایش مداوم عملکرد سازمان ، به صورت مستمر نسبت به ارتقا خدمات بهداشتی، درمانی،آموزشی،پژوهشی اقدام نماییم و هم زمان مساعی همه جانبه خود را در جهت رضایت مشتریان به کار خواهیم گرفت و برای تحقق اهدافمان ضمن توجه به سیاست های ملی و منطقه ای ،ابزار ها و منابع مناسبی را که در سطح استان و کشور وجود دارد به کار خواهیم گرفت .به عنوان رهبر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در منطقه و با اعمال مدیریت استراتژیک و با حفظ ارزش های واقعی نظام سنتی موجود را به سیستمی پیشرفته و نوین تبدیل نماییم . علاوه بر توجه جدی به مقوله سلامت،اعتلای مقام و منزلت اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان جایگاه و اولویت ویژه ای در دید گاه ما دارد؛ نهایت سعی و تلاش خویش را خواهیم کرد تا با فراهم آوردن ابزار مناسب ،نسبت به تامین نیاز های علمی ،پژوهشی و رفاهی کارکنان و دانشجویان اقدام نموده و ازاین طریق به تولید و گسترش علوم پزشکی و نهایتا ارتقا سطح سلامت مردم استان و کشور کمک نماییم.

بیانیه ماموریت ماموریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان سمنان تامین، حفظ و ارتقا سلامت مردم استان از طریق ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی و درمانی با استفاده از گسترش پژوهش های کاربردی مبتنی بر جامعه و قادر ساختن مردم برای تصمیم گیری آگاهانه برای سلامتی خود و خانواده شان و نیز گسترش مراکز تحقیقاتی در دانشگاه با توجه به امکانات موجود ،تدوین مقررات و قوانین لازم و فن آوری مناسب با نگاه به انسان سالم به عنوان محور توسعه.

 

تاریخچه مختصری از معاونت بهداشتی و خلاصه شرح وظایف آن

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد و بر اساس شرح وظائف پیش بینی شده در سیستم بهداشتی ( با مدیریت معاونت بهداشتی) در تعداد 9 واحد ستادی به امر برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی برنامه ها و ارزشیابی آنها در سطح مراکز بهداشت شهرستانها (باهماهنگی و همکاری سایر معاونت های دانشگاه) می پردازد.

این معاونت علاوه بر ارتباط با ریاست دانشگاه و سایر معاونت های مربوطه به طور مستقیم با معاونت بهداشتی و همچنین ادارات کل (مربوط به هر واحد ستادی) در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط می باشد و از سوی آنها پشتیبانی (علمی_‌ مالی و ...) هدایت و نظارت و سازماندهی می گردد. ضمنا این معاونت برای پیگیری مسائل بهداشتی استان با دستگاههای اجرایی سطح استان ارتباط مستقیم دارد.

 

مسئولیتها:

 • کنترل و مراقبت بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه ای و تعیین الگوی اپیدمیولوژیک بیماریها
 • تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت عملیاتی بر اساس سیاستهای کشوری و ابلاغ به کلیه شبکه های استان
 • مدیریت و برنامه ریزی مراقبت کودکان، مادران باردار و شیرده و ارائه خدمات تنظیم خانواده به کلیه مادران در سنین باروری
 • نظارت و کنترل بهداشت محیط امکان عمومی و تهیه ، توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت آب، هوا و دفع بهداشتی زباله
 • نظارت وکنترل عوامل زیان آور شغلی در محیطهای شغلی
 • توسعه آموزش سلامت و توانمند نمودن مردم در اتخاذ شیوه زندگی سالم
 • تدارک و پشتیبانی فنی ، اداری و مالی از مراکز بهداشت شهرستانهای تابعه
 • برآورد، تهیه و تدارک دارو و مواد بیولوژیک و تجهیزات پزشکی مورد نیاز واحدهای تابعه
 • نظارت و ارزشیابی بر کلیه فعالیتهای فنی و اداری مالی واحدهای تابعه در سطح استان
 • برنامه ریزی و پیگیری برنامه های سلامت دانش آموزان و هماهنگی با آموزش و پرورش
 • تدوین و پیگیری اجرای برنامه های سلامت روان (mental health) در سطح جامعه
 • مدیریت برنامه های بهبود تغذیه جامعه به منظور اصلاح عادات و سبد غذایی جامعه
 • مدیریت اطلاعات و آمار در سیستم شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها
 • شناسایی و طبقه بندی مشکلات بهداشتی منطقه به همراه مشکلات اجرایی و فنی
 • طرح گسترش و اصلاح واحدهای بهداشتی مطابق با تغییرات توزیع جمعیت و سهولت دستیابی افراد جامعه به خدمات بهداشتی
 • شرکت در طرح و تکمیل آموزش پزشک جامعه نگر در واحدها
 • تهیه و تکمیل تحقیقات ملی در زمینه فیلدهای بهداشتی منطقه
 • جمع آوری و بررسی گزارشهای فعالیتهای مراکز بهداشت ، اعلام نتایج و تهیه گزارشات برای مسئولین