جلسه اعتبار بخشی و مستند سازی فرآیندها در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان برگزار شد

جلسه اعتبار بخشی و مستند سازی فرآیندها در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ سه شنبه بیستم آبان ماه سال 99، جلسه اعتبار بخشی و مستندسازی فرآیندها با حضور دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر قدس سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان، دهقانی کارشناس شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه، دکتر غریبی عضو هیات علمی دانشگاه و دکتر مولایی مسئول انجام هماهنگي هاي درون و برون بخشی شبكه بهداشت و درمان شهرستان آرادان برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا دکتر قدس سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان ضمن عرض خوش آمدگویی و خیر مقدم به مهمانان، توضیحاتی درخصوص بازه زمانی و وضعیت اجرای طرح اعتبار بخشی و مستندسازی فرآیند در شبکه بهداشت و درمان آرادان به عنوان شبکه پایلوت پرداخت.

در ادامه دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه ضمن تقدیر و تشکر از تمامی همکاران شبکه بهداشت و درمان آرادان دخیل دراین برنامه ، به بررسی وضعیت انجام مستندسازی فرآیندها ، فرآیند های مستند شده واحدهای بهداشت محیط ،آزمایشگاه ،پزشک ،مراقبین سلامت ،مبارزه با بیماریها ،تغذیه،دندان پزشک مطالعه و مقررگردید اصلاح و تکمیل گردد.

خانم مهدیه سلطانی
تهیه کننده:

خانم مهدیه سلطانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *