برگزاری کارگاه تربیت مربیان برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

برگزاری کارگاه تربیت مربیان برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

  برگزاری کارگاه تربیت مربیان برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان کارگاه تربیت مربیان برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت برگزار گردید .

با توجه به اینکه برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت یکی از برنامه های استراتژیک معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و همچنین در راستای برنامه عملیاتی برنامه  دانشگاه، واحد گسترش شبکه با مشارکت و همکاری واحد آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی،کارگاه دو روزه تربیت مربیان برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت را در 1 و 8 مهر ماه با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با حضورکارشناسان مسئول گسترش شبکه و آموزش و ارتقای سلامت و کارشناسان جلب مشارکت مردمی شهرستان های تابعه ، در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان برگزار نمود.

کارگاه مذکور با هدف توانمند سازی کارشناسان مرتبط در برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت در خصوص نحوه برقراری ارتباط، روش های آموزش، تکنیکهای بازاریابی اجتماعی، فنون مذاکره،آموزش بزرگسالان، تدوین برنامه عملیاتی، ثبت در سامانه سیب و الزامات و دستورالعمل برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت جهت انتقال آموزش اطلاعات مذکور به مراقبان سلامت و بهورزان تحت پوشش شهرستان های تابعه برگزار گردید.

خانم مهدیه سلطانی
تهیه کننده:

خانم مهدیه سلطانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *