پويش ملي مبارزه با سرطان

 پويش ملي مبارزه با سرطان

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان (1 الي 7 بهمن ماه) هفته پويش ملي مبارزه با سرطان نامگذاری شده است .

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان (1 الي 7 بهمن ماه) هفته  پويش ملي مبارزه با سرطان نامگذاری شده است .

 

 شعار پويش ملي مبارزه با سرطان

 

«سرطان قابل پيشگيري و درمان است، با خودمراقبتي و اميد»

 

شعارهای دیگر پویش ملی مبارزه با سرطان :

          « من از سرطان قوی ترم  »

          « امیدواری از سرطان قوی تر است »

          « همراهی از سرطان قوی تر است »

          « زمان از سرطان قوی تر است »

 

پیام های پویش :

          " روش های خود مراقبتی برای پیشگیری اولیه از سرطان را بشناسید "

          " سهم شما از علل قابل پیشگیری مرگ ناشی از سرطان ، بیش از 50% است. "

          " علایم هشداردهنده سرطان را بشناسید. هرچه سرطان زودتر تشخیص داده شود، درمان پذیر تر است . "

          " زندگی روانی ، معنوی و اجتماعی سالم ، یعنی ابتلای کمتر به سرطان ، خود ودیگران را دوست بدارید. "

          " سرطان بیماری سنین بالا است ، اما گاهی زمینه ارثی ، شروع سرطان را جلو می اندازد "

          "  سرطان قابل پیشگیری است اگرشیوه زندگی خود را اصلاح کنیم "