مدیریت آموزش نیروی انسانی در شرایط همه گیری

مدیریت آموزش نیروی انسانی در شرایط همه گیری

 مدیریت آموزش نیروی انسانی در شرایط همه گیری

    به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان، کارگاه مدیریت آموزش نیروی انسانی در شرایط همه گیری برگزار شد

رخداد همه گیری کووید -19 سازمان بهداشت و درمان کشور را ناگزیر از اتخاذ راهبردهای جدید برای مقابله با کووید-19 کرد. یکی از این راهبردها اتخاذ شیوه های آموزش غیر حضوری موثر برای آموزش کارکنان است.

اجرای فرایندهای این راهبرد، نه تنها پاسخ مناسب به شرایط همه گیری است بلکه فرصتی برای ارتقای هزینه اثربخشی و توسعه آموزش برای رده های مختلف کارکنان خواهد بود.

    بر این اساس با توجه به شرایط موجود که احتمالا تا مدت زمان قابل توجهی به طول خواهد انجامید و ضرورت تداوم آموزش ها و بازآموزیهای کارکنان سلامت، معاونت بهداشتی دانشگاه برنامه ریزی جدیدی انجام داد.

مدیریت شبکه و مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت به عنوان متولی مدیریت و توسعه منابع انسانی درسطح دانشگاه، مسئولیت سازماندهی و تضمین حسن اجرای آموزش و اطمینان از پوشش کمی و کیفی مورد نیاز را به عهده گرفت که با تشکیل کمیته مدیریت آموزش نیروی انسانی در ستاد استان و شهرستان های تابعه و با کمک سایر گروههای تخصصی برنامه های سلامت، نسبت به تهیه بسته های آموزشی مورد نیاز و اجرایآموزش‌ها وبازآموزیهابر اساس استاندارهای موجود اقدام نماید.

در این راستا اولین کمیته فوق در تاریخ 31/6/99 در سالن جلسات معاونت بهداشتی تشکیل گردید.

 

خانم مهدیه سلطانی
تهیه کننده:

خانم مهدیه سلطانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *