سومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی جهت مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری

سومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی جهت مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری

 سومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی جهت مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری

سومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی جهت مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری 
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، سومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی در شرایط همه گیری در سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور تمام اعضا برگزار گردید.
در این جلسه ضمن پیگیری عملیاتی شدن مصوبات دومین جلسه کمیته، مقرر گردید:
دوره های آموزشی با توجه به تقویم آموزشی معاونت بهداشتی مصوب کمیته در سه ماهه سوم برنامه ریزی و اجرا گردد.
به منظور حفظ کیفیت آموزش های ارائه شده ، جلسات آموزشی به صورت آبشاری از سطوح ستادی به سطوح محیطی منتقل گردد.
به منظور استفاده از امکانات و مستندات قابل استخراج از سامانه آموزش کارکنان جلسه ای با کارشناس آموزش دانشگاه برگزار گردد.
خانم مهدیه سلطانی
تهیه کننده:

خانم مهدیه سلطانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *