دومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی به منظور مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری برگزار گردید

دومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی به منظور مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری برگزار گردید

 دومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی به منظور مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری برگزار گردید

دومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی به منظور مدیریت آموزش های کارکنان در شرایط همه گیری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی، دومین جلسه کمیته آموزش نیروی انسانی در شرایط همه گیری در تاریخ 7/7/99 در سالن امام جواد (ع) ستاد مرکزی دانشگاه با حضور تمام اعضا برگزار گردید.

در این جلسه ضمن پیگیری عملیاتی شدن مصوبات اولین صورتجلسه، نحوه استفاده از Room معاونت بهداشت در آموزش های مجازی، توضیح داده شد.

در ادامه تقویم آموزشی معاونت بهداشتی در سه ماهه سوم با مشارکت تمام واحدهای ستادی تدوین گردید و همچنین مقرر گردید، کارشناسان مطابق با فرایند برگزاری دوره های آموزشی و نحوه مستندات سازی مصوب کمیته، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و جمع بندی مستندات نمایند.

خانم مهدیه سلطانی
تهیه کننده:

خانم مهدیه سلطانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *