برگزاری هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

 برگزاری هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه9دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه ، دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد. گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.

برگزاری هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح یک خانه یک پایگاه سلامت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ هشتمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه9دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه ، دکتر جندقی معاون بهداشتی دانشگاه، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد.

در این جلسه اعضاء ضمن بررسی میزان پیشرفت جذب سفیر، مقرر شد نسبت به زمان سنجی فرایند جذب سفیر سلامت،نظرسنجی، برگزاری کلاس های آموزشی منظم روزانه سفیران سلامت جذب شده با توجه به اولویت های آموزشی، اقدام نمایند.

گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.