برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت

 برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دهمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه23دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، خانم مهدیان مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد. گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دهمین جلسه کمیته اجرایی طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در روز دوشنبه23دی ماه 98 در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان سمنان با حضور دکتر مشیری مشاور ریاست دانشگاه، دکتر فتاحی رئیس مرکز بهداشت شهرستان سمنان، خانم مهدیان مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر فریور مدیر شبکه و ارتقای سلامت، جمعی از مسئولین مراکز بهداشتی و اعضاء اجرایی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در استان سمنان برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد نسبت به جذب رابط سلامت، تکمیل فرم های آماری برنامه، چاپ پمفلت و پخش موشن گرافی های تولید شده ار صدا و سیما اقدام گردد.

گفتنی است: در این جلسه مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهید مطلبی، فامیلی و خیرآباد، پایگاه سلامت همت و خانه بهداشت اعلا حضور داشتند.

تصاویر

برگزاری دهمین جلسه کمیته اجرایی برنامههر خانه یک پایگاه سلام