بازدید از اتاق استراحت مادر و کودک در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان سمنان

بازدید از اتاق استراحت مادر و کودک در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان سمنان

 بازدید از اتاق استراحت مادر و کودک در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان سمنان

مسئول دبیر خانه قرارگاه جوانی جمعیت به همراه کارشناس مامایی معاونت درمان از اتاق استراحت مادر و کودک در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان سمنان بازدید مشترکی به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان، روز یکشنبه 5 شهریور ماه سال 1402 مسئول دبیر خانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه، به اتفاق کارشناس مامایی معاونت درمان از دو اتاق استراحت مادر و کودک در بخش اطفال بیمارستان امیرالمومنین شهرستان سمنان بازدید مشترکانجام دادند.

در این بازدید، که با همراهی زهرا گل هاشم، مسئول کلینیک اطفال و انسیه جهانشیر، کارشناس مشاوره شیردهی بیمارستان انجام شد، مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان، از دو اتاق استراحت مادر و کودک بیمارستان امیرالمومنین بازدید و با چند تن از مادران دارای کودک شیرخواره و کودک زیر 5 سال به گفتگو پرداخت.

در ادامه وی بیان کرد به منظور اجرای ماده  22  قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در راستای ترویج تغذیه با شیر مادر و با توجه به حضور تعداد زیادی از مادران به همراه  نوزادان، در این بیمارستان، نیاز به اتاق های مادر و کودک برای شیردهی و اهداف بهداشتی، ضروری است. در راستای رفع این نیاز و با پیگیری قرارگاه جوانی جمعیت  دانشگاه،  اتاق شیردهی و استراحت مادر و کودک در تمامی  بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه، در نظر گرفته شده است.

در پایان، کارشناس مامایی معاونت درمان قول زیبا سازی فضای اتاق، با پوسترهای کودکانه را در آینده ای نزدیک را داد  .

  • کد خبر : 46154
لینک کوتاه خبر :
خانم مهدیه سلطانی
خبرنگار

خانم مهدیه سلطانی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید *