نوجوانان و جوانان عزیز؛ از مصرف تفننی مواد مخدر و روان گردان ها حتی برای یک بار، خودداری نمایید.
 • کسب موفقیتی دیگر در ارائه خدمات داوطلبین سلامت توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
  دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان موفق به کسب رتبه برتر در ارائه خدمات داوطلبین سلامت در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شد.

 • تشکیل کمیته آموزش و ساماندهی رسانه ها در معاونت بهداشتی دانشگاه
  چهارمین جلسه کمیته آموزش و ساماندهی رسانه ها در تاریخ 20/10/95 با حضور اعضای کمیته در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار شد.

 • برگزاری سی و یکمین جلسه شورای مدیران معاونت بهداشتی
  سی و یکمین جلسه شورای مدیران معاونت بهداشتی در تاریخ 20/10/95 با حضور معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه، مدیران و مسئولین واحدهای معاونت بهداشتی برگزار شد.

 • برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های خود مراقبتی و نیازسنجی سلامت در معاونت بهداشت
  ششمین نشست کارشناسان آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه در تاریخ 19/10/95 در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار شد.

 • پایش کشوری از برنامه پزشک خانواده و مراقبت های اولیه سلامت در شهرها در سطح دانشگاه
  نحوه ارائه خدمات در برنامه پزشک خانواده و مراقبت های اولیه سلامت در شهرها در سطح دانشگاه توسط تیم پایش کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت.

مشاهده آرشیو خبر

 

33600 : کل بازدید 22 : بازدید امروز 0.33 : زمان بارگزاری صفحه 15031 : بازدید این صفحه 1 : بازدیدکنندگان آنلاين